Ansvarsfriskrivning

– version mars 2019 –

Läs noga igenom hela denna ansvarsfriskrivning innan du använder dig av Dokteronline.com. Genom att använda webbplatsen (www.dokteronline.com) och/eller webbloggen (blog.dokteronline.com) godkänner du att du omfattas av både denna ansvarsfriskrivning och av våra Villkor (om de är tillämpliga).

Välkommen till Dokteronline.com

Webbplatsen Dokteronline.com drivs och underhålls av eMedvertise NV, Willemstad, Curaçao.

Dokteronline.com är både en informativ webbplats och en konsumenttjänst online. Webbplatsen tillhandahåller information om alla slags hälsofrågor och den tar upp olika tänkbara behandlingar (även med läkemedel). Informationen tillhandahålls för att hjälpa användaren att förstå sin hälsa, sjukdomar eller störningar som diagnostiserats samt för att informera om möjliga behandlingar.

Dokteronline.com kan ordna en konsultation med legitimerade läkare som är registrerade i EU. I vissa länder kan Dokteronline.com dessutom sörja för säkra, snabba och diskreta leveranser av äkta produkter, som skickas ut av licentierade och reglerade fristående apotek. De tjänster som Dokteronline.com tillhandahåller utgör inget förhållande mellan läkare och patient.

Avsedd publik

Informationen och innehållet på denna webbplats är avsett för en icke-yrkesmässig, global publik som är äldre än arton (18) år. De tjänster som erbjuds på Dokteronline.com är – på grund av lagstadgade inskränkningar – enbart avsedda för personer som bor i de leveransländer som nämns på webbplatsen, även om det också går att komma till webbplatsen från andra länder.

Information

All information på denna webbplats har endast publicerats i utbildnings- och informationssyfte. Användarna uppmanas att bekräfta informationen på webbplatsen med andra källor. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, vård, diagnostisering, behandling eller ett personligt möte med en legitimerad läkare.

Även om största möjliga omsorg har vidtagits för att säkerställa att informationen på denna webbplats är komplett och korrekt, så kan inte Dokteronline.com ta på sig något ansvar för eventuella fel eller brister.

Informationen på Dokteronline.com kan innehålla information från externa källor. I sådana fall kommer tydliga källhänvisningar att ges till dessa källor. Om påståenden gällande en viss medicinsk behandlings eller medicins fördelar eller effekt görs, ska sådana påståenden backas upp av tydliga referenser till vetenskapliga källors resultat, publicerade artiklar och/eller bipacksedlar.

Informationen på Dokteronline.com kan också innehålla länkar till andra webbplatser eller källor. Dokteronline.com är inte ansvarigt för att dessa externa källor(s innehåll) är tillgängligt, och Dokteronline.com rekommenderar eller garanterar inte heller dessa produkter, tjänster eller informationen som beskrivs eller erbjuds på dessa externa webbplatser. Det är användarens ansvar att undersöka licens- och upphovsrättsliga begränsningar för de sidor det länkas till samt att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns. 

Så långt det är möjligt uppfyller Dokteronline.com HONcode-standarden för pålitlig hälsoinformation.

Författare och auktoritet

Webbplatsen modereras dagligen.

Informationen och innehållet på denna webbplats tillhandahålls både av utbildad vårdpersonal och av icke-medicinskt utbildade, vilka nämns explicit som författare vid varje artikel eller sida. Om informationen kommer från utbildad vårdpersonal ska författarens status som yrkesverksam inom vården anges tydligt.

Finansiering och annonsering

Inga kommersiella eller icke-kommersiella externa organisationer har bidragit med finansiering, tjänster eller material till denna webbplats. Dokteronline.com accepterar ingen ekonomisk sponsring eller annat ekonomiskt stöd från tredje part. Informationen på denna webbplats kommer inte att påverkas eller styras på något sätt av tredje parts intressen.

Dokteronline.com accepterar inte och tar inte upp några annonser och/eller reklamkampanjer från tredje part på sin webbplats.

Rekommendationer

Dokteronline.com rekommenderar inte och gör inte heller reklam för någon medicinsk behandling eller något läkemedel. De synpunkter och åsikter som författarna uttrycker på Dokteronline.com behöver inte återge eller återspegla Dokteronline.coms och de får inte användas i reklam- eller rekommendationssyften.

Upphovsrätt

Både denna webbplats och den information den omfattar skyddas av upphovsrättslagstiftning. Det är olagligt att kopiera material härifrån. Informationen på denna webbplats är Dokteronline.coms och/eller de respektive författarnas immateriella egendom. Du får använda eller hänvisa till information på denna webbplats på villkor att du tydligt citerar så att läsaren kan identifiera författaren och hitta originaltexten här. Dokteronline.com kräver källhänvisningar i följande format: ”Dokteronline.com – [Artikelnamn], [Författarens namn]. [Hämtat den], [URL].”

Integritet

I vår integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi respekterar din integritet.

Lagstiftning och domsaga

Denna ansvarsfriskrivning ska tolkas i enlighet med och styras av lagstiftningen på Curaçao och alla eventuella tvister i samband med denna ska lösas av den behöriga domstolen på Curaçao.

Kontakt

Du kan kontakta moderatorerna på Dokteronline.com och/eller författarna via kontaktformuläret på webbplatsen.