Blog

Nierbekkenontsteking

Een nierbekkenontsteking… Wat is het?

_x000D_

Een nierbekkenontsteking, ofwel pyelonefritis, is een infectie in het gedeelte van de nier waar de urine wordt opgevangen die door de nier is geproduceerd. Dit gedeelte wordt het nierbekken genoemd. Vanuit het nierbekken stroomt de urine via de urineleider naar de blaas.

_x000D_

Acuut of chronisch?

_x000D_

Bij een nierbekkenontsteking is de wand van het nierbekken ontstoken. De ontsteking kan zich in één, maar ook in beide nieren voordoen. Over het algemeen is er sprake van een bacteriële infectie. Wanneer de ontsteking acuut is geeft dit onder andere heftige pijnklachten in de flank(en). Dit kan gepaard gaan met koorts en koude rillingen. Meestal treden de klachten plotseling op. Een chronische nierbekkenontsteking is veel minder pijnlijk en verloopt soms zelf zonder, of nagenoeg geen klachten. Hierdoor kan iemand er jarenlang onopgemerkt mee rondlopen. Wanneer een nierbekkenontsteking niet wordt behandeld, kan er blijvende schade aan de nieren ontstaan. Een chronisch ontstoken nier kan in het ergste geval zelfs verwijderd moeten worden.

_x000D_

Verhoogd risico

_x000D_

Een nierbekkenontsteking komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook kleine kinderen (jonger dan twee jaar) en baby’s lopen meer risico omdat hun immuunsysteem nog niet volgroeid is. Dit maakt hen vatbaarder voor infecties. Verder neemt de kans op een nierbekkenontsteking toe bij diabetes mellitus en een verzwakt immuunsysteem.

_x000D_

Hoe ontstaat een nierbekkenontsteking?

_x000D_

Een acute nierbekkenontsteking wordt meestal door bacteriën veroorzaakt. Over het algemeen zijn dit bacteriën die vooral in de dikke darm voorkomen, zoals bijvoorbeeld de E-coli bacterie. Ze kunnen zich echter ook rond de plasbuis bevinden en via deze weg in de blaas terechtkomen. Vervolgens kunnen ze vanuit de blaas, via de urineleider(s) tot in het nierbekken doordringen. Een niet,- of onvoldoende behandelde blaasontsteking is dan ook een mogelijke oorzaak van een nierbekkenontsteking.

_x000D_

Verstopping of belemmering van de urinewegen

_x000D_

Een chronische nierbekkenontsteking is vaak het gevolg van een verstopping of belemmering van de urinewegen. Hierdoor kan (een gedeelte van) de urine het lichaam niet verlaten en krijgen de
bacteriën hierin de kans zich te vermenigvuldigen. Dit kan onder andere het gevolg zijn van nierstenen (urolithiasis), een vergrote prostaat, zwangerschap, aangeboren afwijkingen, vesico-ureterale reflux (het terugstromen van urine vanuit de blaas in de urineleiders) of een goed,- of kwaadaardig gezwel.

_x000D_

Verder kunnen infecties in ieder ander deel van het lichaam zich, via de bloedbaan, naar het nierbekken verspreiden. Een voorbeeld hiervan is een stafylokokkeninfectie van de huid. Dit gebeurt
echter maar zelden.

_x000D_

De symptomen van een nierbekkenontsteking

_x000D_

De symptomen van een acute nierbekkenontsteking lijken vaak op de symptomen van een blaasinfectie, maar zijn veel heftiger. Bij beide aandoeningen is de <ahref=”https: www.dokteronline.com=”” nl=”” blog=”” aandoening=”” troebele-bloederige-urine=”” “=””>urine troebel en kan tevens een lichtrode kleur hebben door de aanwezigheid van bloed. Daarbij kan het plassen pijnlijk zijn en gaat vaak in kleine beetjes.</ahref=”https:>

_x000D_

Symptomen acute nierbekkenontsteking

_x000D_

Een acute nierbekkenontsteking geeft meestal heel plotseling klachten. De symptomen zijn dan stekende pijn aan één of beide zijden onder in de rug, misselijkheid, overgeven en koorts met rillingen. Koorts hoeft echter niet op te treden. Vooral bij ouderen kan een nierbekkenontsteking zonder koorts verlopen.

_x000D_

Andere mogelijke symptomen zijn:

_x000D_

  _x000D_

 1. Vergrote nier(en);
 2. _x000D_

 3. Moeite met plassen;
 4. _x000D_

 5. Vaak moeten plassen;
 6. _x000D_

 7. Pijn in de onderbuik;
 8. _x000D_

 9. Strak aangespannen buikspieren;
 10. _x000D_

 11. Vermoeidheid;
 12. _x000D_

 13. Hevige pijnaanvallen (nierkoliek). Deze klacht kan optreden wanneer de patiënt nierstenen
  heeft, die de urineleiders passeren.
 14. _x000D_

 15. Algehele malaise.
 16. _x000D_

_x000D_

Symptomen chronische nierbekkenontsteking

_x000D_

Een chronische nierbekkenontsteking geeft over het algemeen vagere symptomen en er is vaak geen koorts. Hierdoor is het moeilijker te herkennen. Een chronische nierbekkenontsteking wordt dan ook vaak pas ontdekt bij een routineonderzoek.

_x000D_

Mogelijke verschijnselen zijn:

_x000D_

  _x000D_

 1. Zwak en vermoeid voelen;
 2. _x000D_

 3. Hoofdpijn;
 4. _x000D_

 5. Zo nu en dan lichte buikpijn;
 6. _x000D_

 7. Moeite met plassen;
 8. _x000D_

 9. Afwisselend koorts;
 10. _x000D_

 11. Veel dorst (als gevolg van een hoog ureumgehalte in het bloed).
 12. _x000D_

_x000D_

Symptomen nierbekkenontsteking bij kleine kinderen en baby’s

_x000D_

Baby’s jonger dan 3 à 4 maanden hebben bij een nierbekkenontsteking vaak heel andere symptomen dan volwassenen. De meest voorkomende verschijnselen zijn koorts, veel spugen, huilen en problemen met voeden. Af en toe wil de baby niet drinken en is het stilletjes. Er kan ook een groeiachterstand ontstaan.

_x000D_

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer de symptomen van een nierbekkenontsteking gaan lijken op de ‘volwassen’ symptomen. Zo zullen kinderen koorts hebben en klagen over pijn bij het plassen.
Mogelijk hebben ze ook buikpijn. Daarnaast plassen ze steeds maar kleine beetjes en kan hun urine troebel zijn en onaangenaam ruiken.

_x000D_

Hoe wordt een nierbekkenontsteking vastgesteld?

_x000D_

Als u aan de hand van de bovenstaande symptomen vermoedt dat u of uw kind een nierbekkenontsteking heeft, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Een onbehandelde nierbekkenontsteking kan de nieren immers permanent en ernstig beschadigen. Wanneer de nieren slecht functioneren (nierinsufficiëntie) filteren zij de afbraakproducten van de stofwisseling niet goed meer uit het bloed. Hierdoor hopen deze zich hier op en kunnen ze in eerste instantie klachten veroorzaken zoals jeuk, misselijkheid en braken, maar ook benauwdheid en epilepsie. Des te erger de nierfunctiestoornis is, des te ernstiger de complicaties worden. Deze lopen van een hoge bloeddruk, versnelde hartslag en vochtophoping in heel het lichaam (oedeem) tot een levensbedreigende lage bloeddruk en hartfalen.

_x000D_

Onderzoek

_x000D_

Een nierbekkenontsteking kan met een bloed- en urineonderzoek worden aangetoond. Bloed onderzoek wordt gedaan om na te gaan of het aantal witte bloedcellen verhoogd is. Dit is onder meer het geval wanneer er een infectie in het lichaam zit. Urineonderzoek geeft informatie over welke bacterie de boosdoener is, maar ook over het functioneren van de nieren. Mogelijk wordt aanvullend een echo of röntgenfoto van de nieren gemaakt. Op deze beelden kan de arts zien of de urinewegen (gedeeltelijk) verstopt zijn.

_x000D_

De behandeling van een nierbekkenontsteking

_x000D_

De behandeling van een nierbekkenontsteking bestaat sowieso uit een antibioticakuur. Welk antibioticum wordt voorgeschreven hangt af van de bacterie die de infectie veroorzaakt.

_x000D_

Duur & toediening antibioticakuur

_x000D_

Als u een antibioticakuur krijgt voorgeschreven, dient u deze altijd af te maken. Anders is het mogelijk dat niet alle bacteriën gedood zijn, waardoor de klachten terug kunnen komen en/of er een chronische nierbekkenontsteking ontstaat. Meestal duurt een antibioticakuur uit een orale behandeling (via de mond) van 14 dagen. Bij mannen kan de behandeling langer duren (tot wel 6 weken) omdat een nierbekkenontsteking bij hen vaak hardnekkiger is. Wanneer de patiënt hoge koorts heeft en erg ziek is kan ziekenhuisopname nodig zijn om de antibiotica via een infuus toe te dienen. Zo komt het medicijn direct in het bloed terecht.

_x000D_

Medicijnen tegen pijn, koorts en misselijkheid

_x000D_

Om pijn en koorts te bestrijden kunnen pijnstillers worden gebruikt. Meestal wordt er gestart met een milde optie. Als dit onvoldoende verlichting geeft kan er worden overgestapt naar een zwaardere behandeling.

_x000D_

Het behandelen van een verstopping

_x000D_

Als een nierbekkenontsteking het gevolg is van een verstopping of belemmering van de urinewegen kan een operatie nodig zijn om dit te verhelpen. Tot die tijd moet de urine tijdelijk kunstmatig
worden afgevoerd. Dit gebeurt middels een katheter die rechtstreeks op de blaas wordt aangesloten. Wanneer de nier verstopt is, kan het nodig zijn om een zogenoemde ‘nefrostomie drain’ in de nier in te brengen. Met behulp van dit slangetje kan de geïnfecteerde urine uit de nier worden afgevoerd.

_x000D_

Bronnen: Medischebron.nlthuisarts.nlnierbekken-ontsteking.comatriummc.nlnierbekkenontsteking.eumedicinfo.nl, merckmanual.nl