Disclaimer

– versie maart 2019 –

Gelieve deze disclaimer volledig en aandachtig door te lezen voordat u gebruik maakt van Dokteronline.com. Door uw gebruik van de website (www.dokteronline.com) en/of de weblog (blog.dokteronline.com) gaat u akkoord met deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden (indien van toepassing).

Welkom op Dokteronline.com

De website Dokteronline.com wordt geëxploiteerd en beheerd door eMedvertise NV, Willemstad, Curaçao.

Dokteronline.com is een informatieve website en daarnaast een online service voor consumenten. De website biedt informatie over allerlei gezondheidsproblemen en mogelijke behandelingen (ook met geneesmiddelen). De informatie is bedoeld om gebruikers meer inzicht te geven in hun gezondheid, gediagnosticeerde aandoeningen en mogelijke behandelingen.

Dokteronline.com kan een consult regelen met een erkende en geregistreerde arts in de EU. In bepaalde landen kan Dokteronline.com ook zorgen dat echte geneesmiddelen snel, veilig en discreet worden bezorgd door erkende en officiële onafhankelijke apotheken. De diensten verleend door Dokteronline.com creëren geen arts-patiëntrelatie.

Beoogde doelgroep

De informatie en content aangeboden op deze website zijn bedoeld voor een niet-professionele, wereldwijde doelgroep van boven de achttien (18) jaar. De diensten aangeboden door Dokteronline.com zijn – vanwege wettelijke beperkingen – uitsluitend bedoeld voor inwoners van de op de website vermelde leveringslanden, al is de website ook toegankelijk vanuit andere landen.

Informatie

Alle informatie gepubliceerd op deze website is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Gebruikers worden aangemoedigd om de informatie die ze hier lezen te bevestigen middels andere bronnen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, medische zorg, diagnose, behandeling of een persoonlijk gesprek met een gekwalificeerde arts.

Hoewel de grootste zorg is besteed aan het waarborgen van de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze website, kan Dokteronline.com geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of omissies.

Content op Dokteronline.com kan informatie bevatten die afkomstig is van externe bronnen. In dat geval zullen duidelijke verwijzingen naar deze bronnen worden opgenomen. Indien claims worden gemaakt met betrekking tot de werkzaamheid of het resultaat van een bepaalde medische behandeling of geneesmiddel, dan worden deze claims ondersteund door duidelijke referenties naar wetenschappelijke bronnen, gepubliceerde artikelen en/of de bijsluiters.

Content op Dokteronline.com kan ook links bevatten naar andere websites of bronnen. Dokteronline.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze externe websites, noch staat Dokteronline.com op enige wijze in voor de producten, diensten of informatie beschreven of aangeboden op deze externe websites. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de auteursrechten en licentiebeperkingen van gelinkte pagina’s te controleren en om alle benodigde toestemmingen te verkrijgen. 

Dokteronline.com voldoet zoveel mogelijk aan de HON-code voor betrouwbare gezondheidsinformatie.

Auteurs en bevoegdheid

De website wordt dagelijks bijgehouden. De informatie en content op deze website worden aangeboden door medische en andere professionals, die uitdrukkelijk worden vermeld als auteur van een bepaald artikel of een bepaalde pagina. Als informatie afkomstig is van een medische professional, dan wordt zijn/haar medische kwalificatie duidelijk vermeld.

Financiering en advertenties

Geen commerciële of niet-commerciële externe organisatie heeft financiering, diensten of materiaal ter beschikking gesteld voor deze website. Dokteronline.com accepteert geen financiële sponsoring of andere financiële ondersteuning van derden. De informatie op deze website wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de belangen van derden.

Dokteronline.com accepteert of host geen advertenties en/of promotiecampagnes van derden op de website.

Aanbeveling

Dokteronline.com beveelt geen enkele medische behandeling of medicijnen aan. De standpunten en meningen van auteurs op Dokteronline.com vormen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en meningen van Dokteronline.com en mogen derhalve niet worden gebruikt voor advertenties of productpromotie.

Auteursrecht

Deze website en de informatie daarop zijn beide auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van materiaal op deze website is in strijd met de wet. De informatie op deze website is de intellectuele eigendom van Dokteronline.com en/of de respectieve auteurs. U mag de informatie op deze website gebruiken en hiernaar verwijzen, op voorwaarde dat u citaten gebruikt zodat het voor de lezer duidelijk is wie de auteur is en waar u de tekst heeft gevonden. Dokteronline.com verlangt een bronvermelding in de volgende vorm: “Dokteronline.com – [naam artikel], [naam auteur]. [datum], [URL].”

Privacy

In onze Privacyverklaring beschrijven we hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en wat we doen om uw gegevens en privacy te beschermen.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van Curaçao. Eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank op Curaçao.

Contact

U kunt contact opnemen met de beheerders van Dokteronline.com en/of de auteurs via het contactformulier op de website.