Blog

De schildklier: aandoeningen & symptomen

Wat is de schildklier en wat is de functie ervan?

_x000D_

De schildklier is een orgaan dat zich bevindt aan de voorkant van de hals, onder het strottenhoofd. Deze klier maakt hormonen aan die een belangrijke rol spelen in diverse lichaamsfuncties. Zo stimuleren schildklierhormonen de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam en zijn daardoor van invloed op zaken zoals hartritme, concentratie, energie, gewicht en geestelijke stabiliteit. Schildklierhormonen spelen tevens een rol bij lichamelijke groei en ontwikkeling en het remmen van botafbraak.

_x000D_

Schildklieraandoeningen

_x000D_

Er bestaan verschillende aandoeningen van de schildklier die het functioneren van dit orgaan ontregelen. De symptomen die hiermee gepaard gaan, zijn afhankelijk van de aandoening die in het spel is. Voorbeelden van schildklieraandoeningen zijn:

_x000D_

  _x000D_

 1. Een te snel werkende schildklier
 2. _x000D_

 3. Een te langzaam werkende schildklier
 4. _x000D_

 5. Een ontsteking van de schildklier;
 6. _x000D_

 7. Schildklierkanker.
 8. _x000D_

_x000D_

De symptomen van een te snel werkende schildklier

_x000D_

Wanneer de schildklier te snel werkt, produceert het orgaan teveel schildklierhormoon. Dit wordt ‘hyperthyreoïdie’ genoemd. Hyperthyreoïdie kan tijdelijk zijn.

_x000D_

‘Vage’ symptomen
Omdat veel symptomen van deze schildklieraandoening ook bij andere aandoeningen voorkomen, kan het moeilijk zijn voor een arts om de juiste diagnose te stellen. Alleen een bloedonderzoek kan
100% uitsluitsel geven.

_x000D_

Alle mogelijke symptomen
We zetten alle mogelijke symptomen van een te snelwerkende schildklier voor u op een rij:

_x000D_

  _x000D_

 1. Vermoeidheid en spierzwakte;
 2. _x000D_

 3. Hartkloppingen;
 4. _x000D_

 5. Zweten/ de huid voelt warm en vochtig aan;
 6. _x000D_

 7. Afkeer van warmte en meer dorst;
 8. _x000D_

 9. Beven/ trillende handen;
 10. _x000D_

 11. Kortademigheid;
 12. _x000D_

 13. Een geïrriteerd/ gejaagd gevoel;
 14. _x000D_

 15. Slecht slapen;
 16. _x000D_

 17. Diaree of een frequentere stoelgang;
 18. _x000D_

 19. Misselijkheid en overgeven;
 20. _x000D_

 21. Zomaar afvallen, terwijl de eetlust juist is toegenomen;
 22. _x000D_

 23. Huidproblemen, zoals jeuk en haaruitval;
 24. _x000D_

 25. Uitpuilende ogen en oogklachten zoals pijn en minder scherp zien;
 26. _x000D_

 27. Een opgezette schildklier;
 28. _x000D_

 29. Veranderingen in het menstruatiepatroon: meestal wordt de menstruatie onregelmatig en is
  er minder bloedverlies.
 30. _x000D_

_x000D_

De symptomen van een traag werkende schildklier

_x000D_

Een trage of langzaam werkende schildklier produceert juist te weinig hormonen. De officiële benaming hiervan is hypothyreoïdie. Ook deze schildklieraandoening kan tijdelijk zijn. Hypothyreoïdie is echter vaak blijvend of keert later weer terug.

_x000D_

Legio ‘vage’ symptomen
Ook veel van de symptomen van een trage schildklier komen tevens bij andere aandoeningen voor. Het kan daarom wederom lastig zijn voor een arts om deze schildklieraandoening vast te stellen. Er is bloedonderzoek nodig om hypothyreoïdie met zekerheid vast te stellen.

_x000D_

De klachten die op een trage schildklier kunnen wijzen, zijn legio en kunnen zowel lichamelijk als psychosociaal van aard zijn. We doen een greep uit de lange lijst van mogelijke symptomen van een traag werkende schildklier:

_x000D_

Mogelijke lichamelijke klachten

_x000D_

  _x000D_

 1. Kouwelijk zijn;
 2. _x000D_

 3. Een droge, koude, bleekgele huid;
 4. _x000D_

 5. Vermoeidheid;
 6. _x000D_

 7. Traag zijn in denken en doen;
 8. _x000D_

 9. Langzaam praten;
 10. _x000D_

 11. Een hese, krakende stem;
 12. _x000D_

 13. Geheugenverlies;
 14. _x000D_

 15. Spierpijn en stijfheid;
 16. _x000D_

 17. Carpale tunnelsyndroom: kenmerkend door tintelingen in de handen;
 18. _x000D_

 19. Oogklachten;
 20. _x000D_

 21. Doofheid;
 22. _x000D_

 23. Kortademigheid;
 24. _x000D_

 25. Gewichtstoename;
 26. _x000D_

 27. Verstopping;
 28. _x000D_

 29. Heftig menstrueren.
 30. _x000D_

_x000D_

Mogelijke psychosociale klachten

_x000D_

  _x000D_

 1. Depressiviteit;
 2. _x000D_

 3. Nervositeit;
 4. _x000D_

 5. Agressie;
 6. _x000D_

 7. Angst, argwaan;
 8. _x000D_

 9. Laag zelfvertrouwen;
 10. _x000D_

 11. Emotionele labiliteit.
 12. _x000D_

_x000D_

De symptomen van een ontsteking van de schildklier

_x000D_

Er zijn verschillende vormen van schildklierontsteking (thyreoïditis). De meest voorkomende vorm is ‘virale thyreoïditis’, ofwel een schildklierontsteking die door een virus wordt veroorzaakt. Waarschijnlijk kunnen meerdere virussen de veroorzaker zijn.

_x000D_

De symptomen van een ontstoken schildklier wisselen sterk in ernst. Afgezien hiervan zijn de klachten als volgt:

_x000D_

Mogelijke symptomen van een ontstoken schildklier

_x000D_

  _x000D_

 1. Aanvankelijk griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en (lichte)
  koorts;
 2. _x000D_

 3. Na enkele dagen een opgezwollen, pijnlijke schildklier;
 4. _x000D_

 5. Slikklachten en een stekende pijn die tot in het oor kan doortrekken;
 6. _x000D_

 7. Mogelijk klachten zoals die bij een te snel werkende schildklier.
 8. _x000D_

_x000D_

De symptomen van schildklierkanker

_x000D_

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening, die bovendien maar zelden dodelijk is. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar treedt voornamelijk op tussen de 30- 60 jaar Een tumor in de schildklier veroorzaakt vaak maar weinig klachten.

_x000D_

De volgende symptomen wijzen mogelijk op schildklierkanker

_x000D_

  _x000D_

 1. Een plotselinge groei van een pijnloze zwelling (knobbel) in de hals. Deze (harde) knobbel zit
  vast aan de huid/ spieren en beweegt tijdens het slikken niet mee;
 2. _x000D_

 3. Een plotselinge vergroting van de schildklier. De schildklier voelt ook hard aan;
 4. _x000D_

 5. Stemverandering/ moeite met praten/ heesheid;
 6. _x000D_

 7. Pijn in de hals of keel;
 8. _x000D_

 9. Gezwollen lymfeklieren in de hals;
 10. _x000D_

 11. Moeite met ademen of slikken (omdat de tumor tegen de luchtpijp of slokdarm drukt).
 12. _x000D_

_x000D_

Naar de huisarts?

_x000D_

Herkent u zichzelf in de symptomen van een aandoening aan de schildklier? Ga naar een arts om uzelf nader te laten onderzoeken. U zult vragen krijgen over de symptomen die u ervaart, mogelijk wordt uw schildklier bevoeld en er zal bloed worden afgenomen. Wanneer vaststaat of, en zo ja welke, schildklieraandoening u heeft, kan door de aangewezen specialist een adequaat behandelplan worden opgesteld.

_x000D_

Bronnen: Schildklier.nlThuisarts.nlSpreekuurthuis.nlMedtronic.nl, Merckmanual.nl